Clubgeschiedenis

De Vliegclub DE WOUW werd gesticht in 1931 door de "Vrienden Zweefvliegers". Er werd toen reeds gevlogen op het huidige vliegveld van Goetsenhoven met een Zögling zweefvliegtuig dat in de lucht gebracht werd door middel van een lier. In 1935 werd de vliegclub een VZW en kreeg statuten, dit vooral dankzij de stuwende kracht van de toenmalige Notaris F. Delacroix. Twee jaar later werden de eerste vluchten uitgevoerd met vliegtuigsleep, een Guldentops tweedekker met immatriculatie OO-ADA.

Het uitbreken van de tweede wereldoorlog maakte een abrupt einde aan de bloei van DE WOUW. Het vliegveld werd door de Duitsers gebombardeerd en al haar materiaal werd per spoor overgebracht naar Duitsland.

Pas in 1959 werd de club herboren. Er werd vliegtuigmateriaal gekocht met de ontvangen oorlogsschade van de Belgische overheid. In 1962 telde de Tiense Aéroclub een maximaal ledenaantal van 120 leden. Op 7 februari 1984 mocht DE WOUW "Koninklijk" aan haar benaming toevoegen.

Actueel bezit de motorsectie 4 motorvliegtuigen, aangevuld met nog een aantal privé-toestellen. Daar het vliegveld in het gecontroleerde luchtruim van de militaire basis van Bevekom ligt, kan er slechts gevlogen worden op zater-, zon- en feestdagen.